Rólunk

Horváth Lajos Tádé ügyvezető

Az Életfa Fogyatékkal Élőket Támogató Egyesület 2010. június 5-én jött létre. Célunk, hogy
támogassuk a fogyatékkal élőket, valamint az őket segítő, támogató és gondozó intézményeket,
az egyházi szervezeteket, és az általuk végzett jótékonysági és karitatív tevékenységet.
Igyekszünk elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét, és
támogatjuk a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségeket. E célok elérése érdekében
Egyesületünk együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más
egyesülettel és szövetséggel. Az Életfa Egyesület tevékenységében kiemelt helyen szerepel a
fogyatékkal élők számára szükséges segédeszközök (kerekesszékek, helyváltoztató
készülékek, speciális ágyak, ruhák, cipők, stb.) beszerzése, azok szállítása, raktározása,
javítása.

Egyesületünk támogatja az egyházi szervezeteket és együttműködik azokkal. Partneri viszony
kialakítására törekszünk a hasonló célokért küzdő belföldi és külföldi intézményekkel, szervezetekkel. Fennállásunk első két évében behoztunk külföldről és eljuttattunk a
rászorulóknak több mint egy tucat kamionnyi segédeszközt. Hozzájárultunk számos kórház,
idős otthon, önkormányzat, intézmény felszerelésének korszerűsítéséhez, rengeteg
magánszemélynek adományoztunk az életminőségük javításához elengedhetetlen eszközt.
A Széchenyi István Egyetem építész hallgatóinak kölcsönöztünk kerekesszékeket, hogy
kipróbálva azokat, jobban bele tudják élni magukat a mozgáskorlátozottak életébe. és
hasznosíthassák tapasztalataikat majdani tervező munkájuk során. Támogattuk a győri városi
jótékonysági kerekestúrát és akadályversenyt.
Továbbra is várjuk mindazoknak a kórházaknak, intézményeknek, önkormányzatoknak és
magánszemélyeknek a jelentkezését, amelyek és akik úgy gondolják, hogy segítségükre
lehetünk.